Easyday Workforce

Når din tid og overblik er vigtigt

Din tid er vigtig

Du vil gerne fokusere på din faglighed, og du vil helst ikke bruge al for megen tid, penge og unødige ressourcer på alt det administrative. Lad derfor Easydays tidsbesparende og omkostningsminimerende Workforce Management System hjælpe dig med at håndtere alt det nødvendige administrative arbejde så du kan få tid til, at fokusere på det du er god til – din forretningsidé.

Moduler indeholdt i Easyday Workforce

Vagtplanlægning


Med vores system kan du lave virksomhedens vagtplaner baseret på tidligere omsætning fordelt på dage og årstider. Du kan lægge notifikationer på særligt travle dage ind og du sikrer, at du altid har den rette bemanding. Dine medarbejdere kan også selv bytte vagter, uden du behøver at blive involveret.

Systemet kan automatisk lægge vagterne, så det passer med de aftaler, der er indgået med de enkelte ansatte - såsom ugentlig timenorm, kompetencekrav til pålydende vagter og overholdelse af fagforeningsregler.

Systemet vil også gøre dig opmærksom på fri- og ferieønsker fra ansatte og derved kan du aldrig komme til at glemme disse. Behovet for vagtmøder minimeres også da al planlægning og bemanding kan ske via systemet. Ligeledes aflaster systemet dig i forbindelse med vagtbytte, da de ansatte selv via internettet let og hurtigt kan byde ind på og tage opslåede vagter samt bytte vagter med kollegaer uden behov for lederens opmærksomhed. Slutteligt kan den enkelte ansatte altid tilgå systemet online og se sine mødetider - hvorved muligheden for at overse eller glemme en vagt også reduceres.

Systemet er tilgængeligt via internettet og kan tilgås via pc, Mac, smartphone (iOS og Android) og tablets. Vagtplanen vil tage højde for arbejdstidsregler, overenskomster, sikre refusionsansøgninger og giver dig mulighed for at integrere regler om særlige krav til kompetencer ved vagten – såsom alders- og uddannelseskrav m.m. Og systemet kan også anvendes til at sende vigtige informationer ud til enkelte ansatte, grupper af ansatte eller respektive afdelinger via sms og e-mail.Vores vagtplanlægningsværktøj er nemt, hurtigt, brugervenligt og overskueligt. Ved installationen af systemet får du en grundig indføring i værktøjet, og du tilbydes også support via e-mail døgnet rundt.

Løneksport


Manuel beregning af løn og forskel mellem vagtplaneret og aktuelt timeantal, sygdom, pauser og ferie. Alle disse er aspekter du normalt skal forholde dig til og korrigere lønnen efter. Det tager tid og kræver overblik. Med Easydays system bliver dette arbejde gjort meget lettere, og systemet vil ikke blot give dig mere tid til at fokusere på kerneforretningen, det vil også minimere fejl i din lønberegning.

Systemet sender også lønoplysningerne direkte til lønfirmaet og uden noget behov for opmærksomhed modtager dine ansatte herefter deres løn.

Easydays system har integration til anerkendte lønsystemer, hvilket sikrer effektivisering af lønbehandlingen.

Personaleadministration


Systemet hjælper dig også med at holde styr på alle medarbejdernes stamdate og ansættelseskontrakter genereres automatisk.

Den enkelte medarbejder har hele tiden adgang til systemet og kan se arbejdstids- og personaleregler, og du har altid adgang til gældende overenskomster, så du hele tiden sikrer, at reglerne bliver overholdt.

Systemet giver også mulighed for at samle dokumenter, regler og andre forhold ved ansættelsesophør, misligholdelser samt opsigelsesvarsler m.v. Derved sikre du, at du altid følger gældende love og regler ifm. personaleforhold.

Timeregistrering


Med Easydays timeregistrering har du styr på de timer medarbejderne stempler ind og ud. Fravær registreres og du opnår helt korrekt timeforbrug og -registrering uden manuelle fejl i forbindelse med afrunding. Du kan se lønprocenter samt det planlagte lønforbrug ved en given vagtplan, og du kan lave projektioner for lønforbrug, hvorved du kan sikre overholdelse af budgetteret niveau.

Registreringen skaber overblik over medarbejdernes arbejdstimer, flextimer og fravær. Din virksomhed sparer tid under registrering og klargøring af lønnen, og med effektive rutiner opnås sikker og hurtig planlægning og dermed store reduktioner i lønomkostningerne.

Timeregistreringsmodulet gør dig i stand til bedre at planlægge din anvendelse af lønkroner, korrigere for overforbrug samt korrekt registrere alle dine medarbejderes timeforbrug.Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven